iv400w
iv400wI-V400w-AI-V400wBI-V400wDI-V400wC

I-V400w เครื่องมือวัดค่า I-V Characteristic ของเซลล์แสงอาทิตย์

I-V400w เครื่องมือวัดค่า I-V Characteristic

 

ของเซลล์แสงอาทิตย์

 

เครื่องมือวัดประสิทธิภาพด้านกำลังของแผงโซล่าร์เซลล์ I-V400

 

BRAND HT ประเทศอิตาลี

 

I-V400w เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบและวางแผนเพื่อการ

 

ซ่อมบำรุงแผงเซลล์แสงอาทิตย์  สามารถวัดค่าได้ทีละแผ่นหรือทีละสตริง

 

ตรวจหาจุดบกพร่องในระบบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อการแก้

 

ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ค่าที่ถูกวัดจะถูกนำไปประมวลผลเป็น I-V

 

Curve และเปรียบเทียบกับ ค่ามาตรฐานที่กำหนดในคู่มือของผู้ผลิตที่

 

ค่า STC (Standard Test Conditions)

 

ฟังก์ชัน

 

– วัดค่าแรงดันไฟตรงด้านออกของโมดูล/สตริง (module/string) ได้

 

   ถึง 1000 VDC

 

– วัดค่ากระแสไฟตรงด้านออกของโมดูล/สตริง (module/string) ได้

 

   ถึง 15 ADC

 

– วัดค่า solar irradiation [W/m2] เทียบกับเซลล์

 

อ้างอิง (HT304)

 

– วัดและแสดงค่ากำลังงานไฟตรงด้านออก (output DC)

 

– แสดงค่าความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดัน (I-V characteristic)

 

   ได้ทั้งในรูปแบบของตัวเลข หรือเส้นกราฟ

 

– วัดค่าของแรงดันและกระแสโดยวิธการใช้ 4 ขั้ว (4-terminal

 

   measuring method)

 

– เปรียบเทียบค่าที่ได้กับค่าที่สภาวะมาตรฐาน (STC 1000 W/m2,

 

   25C)

 

– สามารถประเมินผลการทดสอบได้ว่าผ่าน/ไม่ผ่าน (OK/NO)

 

– หน่วยความจำภายในที่สามารถบันทึกค่าเส้น กราฟคุณสมบัติกระแส

 

แรงดัน (I-V Curve) ได้มากกว่า 200 ค่า สามารถเรียกดูค่าที่บันทึกได้

 

– เชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต Optical/ USB

 

มาตรฐาน

 

มาตรฐานความปลอดภัย : IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-

 

031 ฉนวนทางไฟฟ้า : double insulation

 

มาตรฐานของการวัด : IEC/EN60891

 

ประเภทของการวัด : CAT II 1000V, CAT III 300V to gnd,

 

1000V max ระหว่างขั้วด้านเข้า

 

Logo-04-02 

รายละเอียดสินค้า

I-V400w เครื่องมือวัดค่า I-V Characteristic ของเซลล์แสงอาทิตย์

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “I-V400w เครื่องมือวัดค่า I-V Characteristic ของเซลล์แสงอาทิตย์”